Liên hệ với chúng tôi để đặt dịch vụ trải nghiệm ngay hôm nay!

Thứ 02 – Thứ 07

8am – 4pm

Chủ Nhật

9am – 3pm

Hotline

097 1516 521

Địa chỉ

Thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây,
Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.

E-mail

ninhtayfarm@gmail.com